MNR-KN

€60.00

- meracia presnosť merania podľa MID R160H/R80V
- ľubovoľná montážna poloha
- ELSTER conText - popisový systém
- voliteľná možnosť impulzného výstupu (K100/K1000)
Možnosti produktu

Kategória Domové vodomery

Katalógové listy na stiahnutie

M100,M110 Artist MID.pdf
M100i Artist MID.pdf
H4000 MID.pdf
C4000 MID.pdf
FALCON MJ MID.pdf
FALCON PR6,PR7.pdf